Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 30
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36176966: AF SPIN s.r.o.
35419059: Anna Bölcsházyová - AMT
36751774: B2B ADVERTISING, s.r.o.
44419643: Brugy Slovakia s.r.o.
36767123: CASSOVIA BARK spol. s r.o.
17105935: Dušan Ličko - ELHOZ
40161641: František Krištof
36570974: I.N.T. SLOVAKIA, s.r.o.
10775595: Ing. Andrej Bóna - boen
35419318: Ing. Ľubomír Stronček - ACA
17109281: Ing. Milan Lesňák - KANSEL stavebno-obchodná činnosť
14396980: Ing. Rudolf Szatványi - Res, Reklamné služby
14399482: Jozef Baloga - BRILIANT
36709140: KANSEL s.r.o.
10790250: Ľudmila Kováčová - Pamila
17252105: Marek Rzuhovský
43661904: Marko Gazdag - WEBKVALITA
34411704: Miroslav Belanský - TOPÁS
43791956: Miroslav Diňa - NETWOOD
10776966: MUDr. Viliam Donič - TINTA-INK